Мэри Поппинс

И звали её Мэри Поппинс. А по паспорту - Мария Жопова.